Regulamin i RODO

Regulamin rekolekcji  a) Rekolekcje oazowe Ruchu Światło-Życie mają na celu tworzenie żywych wspólnot, zdolnych do wprowadzania innych na drogi życia chrześcijańskiego oraz gotowych służyć odnowie duchowo- liturgicznej Kościoła. Są one ściśle związane z formacją w ciągu roku. Program rekolekcji przewiduje czas na wycieczki, wypoczynek i rozrywkę, jednak ich zasadniczym celem jest formacja duchowa. Prosimy więc o akceptację takiego charakteru. b) Ze względu na realizowany w oazach program […]