Diakonia Życia

Diakonia Życia Istnieje w Ruchu Światło-Życie od roku 1981. W swoich szeregach skupia członków Ruchu, którzy po odbyciu formacji podstawowej młodzieżowej lub Domowego Kościoła (w przypadku DK mogą to być osoby – małżonkowie razem bądź jedno z małżonków – które przeżyły rekolekcje wakacyjne I st.) angażują się w posługę życiu. Diakonia Życia troszczy się o to, by członkowie Ruchu Światło-Życie mieli odpowiednią wiedzę, a dzięki niej właściwy obraz i możliwość przeżywania spraw związanych z płciowością, miłością i obroną życia.

Czynimy to poprzez:

 • prelekcje na oazach rekolekcyjnych,
 • podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku,
 • organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu,
 • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich,
 • inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, kursy przedmałżeńskie, działania w obronie życia, duchową adopcję, itd.,
 • wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego,
 • inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.

Pragniemy, by nasza posługa była głoszeniem radości życia i uwielbieniem Boga – dawcy życia.

Nasze zaangażowanie dotyczy przede wszystkim: posługi podczas wakacyjnych oaz rekolekcyjnych, pomocy w organizacji Marszu dla Życia, prowadzenia prelekcji w różnych środowiskach, propagowaniu dzieła Duchowej Adopcji, włączania się w ogólnopolskie akcje prolife, wspierania działań Centralnej Diakonii Życia. Więcej na www.oaza.pl/cdz

Dokumenty Kościoła dotyczące poszanowania życia i godności człowieka

Encykliki

 • HUMANAE VITAE
  O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
  Paweł VI, 25.07.1968
 • EVANGELIUM VITAE
  O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
  Jan Paweł II, 25.03.1995

Listy

 • ALVIFICI DOLORIS
  List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia
  Jan Paweł II, 11.02.1984

 

Moderator:

ks. Marcin Gałczyński

Odpowiedzialna:

Katarzyna Radek
tel. kom. 795 143 809