Regulamin i RODO

Regulamin rekolekcji 

a) Rekolekcje oazowe Ruchu Światło-Życie mają na celu tworzenie żywych wspólnot, zdolnych do wprowadzania innych na drogi życia chrześcijańskiego oraz gotowych służyć odnowie duchowo- liturgicznej Kościoła. Są one ściśle związane z formacją w ciągu roku.

Program rekolekcji przewiduje czas na wycieczki, wypoczynek i rozrywkę, jednak ich zasadniczym celem jest formacja duchowa. Prosimy więc o akceptację takiego charakteru.
b) Ze względu na realizowany w oazach program wychowawczy o charakterze przeżyciowo- formacyjnym, uczestnicy są zobowiązani do podjęcia dyżurów na rzecz wspólnoty.
c) Uczestnicy powinni zabrać na rekolekcje oazowe:

– Pismo Święte (Od II st. ONŻ koniecznie Stary i Nowy Testament),
– notatnik, długopis, różaniec,
– lektorzy i ministranci przywożą alby lub komże, a grający instrumenty, – na zimne i deszczowe dni, ciepłe swetry i kurtki przeciwdeszczowe,
– buty do chodzenia po budynku mieszkalnym,
– buty do chodzenia na wyprawy w terenie górzystym i błotnistym,
– odpowiedni strój i buty do kościoła
– śpiwór, prześcieradło i poduszkę.

d) Dzieci zabierają ze sobą wartościowe przedmioty: telefony komórkowe, aparaty itp. tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. W przypadku zaginięcia rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty. Pieniądze na drobne wydatki oraz dokumenty będzie można zdeponować u kierownika lub wychowawcy.

e) Ze względu na prowadzone zajęcia wynikające z programu rekolekcyjnego prosimy o telefonowanie do dzieci wyłącznie bezpośrednio po obiedzie (ok. 14.00). Problemy zgłaszane telefonicznie przez dzieci prosimy konfrontować z kierownikiem lub wychowawcą.
f) W podanym terminie rekolekcji pierwsza data jest dniem przyjazdu, druga zaś dniem odjazdu (po śniadaniu). Dlatego zasadniczo nie przyjmuje się na rekolekcje nikogo, kto ma zamiar przyjechać na nie później lub wcześniej z nich odjechać. Każdy bowiem dzień jest integralną częścią całych rekolekcji, umożliwiającym ich właściwe przeżycie.

g) W czasie rekolekcji wakacyjnych, Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, ze względów wychowawczych, zastrzega sobie prawo rozdzielania grup parafialnych na czas trwania rekolekcji i przesuwania ich członków do różnych grup uczestników.
h) Odwiedziny uczestników tych rekolekcji, nawet przez najbliższych, nie są wskazane, gdyż nie ułatwiają przeżywania i prowadzenia oazy. Stąd prośba, aby dla dobra uczestników zrezygnować z ich odwiedzania, nawet jeśli jest się blisko miejsca przebywania oazy. W razie przyjazdu należy przeddzień uprzedzić o tym księdza prowadzącego turnus.

i) Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika, na wniosek moderatora turnusu, w przypadku nagannego i gorszącego innych zachowania (palenie, picie alkoholu, wulgarność, niesubordynacja itp.). Osoba taka, po zgłoszeniu tego rodzicom zostanie odwieziona do domu na koszt własny. Organizator nie zwraca również pozostałych kosztów pobytu.

 

RODO

 1. Administratorem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych jest podmiot Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Kielcach.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją rekolekcji Ruchu Światło-Życie diecezji kieleckiej, a także informowania o działaniach Ruchu podjętych w tym zakresie.
 4. Przetwarzanie danych obejmuje publiczne udostępnianie wizerunku dziecka (publikacja zdjęć z wypoczynku wakacyjnego, zimowego, spotkań formacyjnych oraz wszystkich wydarzeń, których organizatorem jest Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Kielcach) na stronie https://oazakielce.pl/ oraz na profilach społecznościowych Ruchu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie Pana/Pani danych, które posiada Ruchu Światło-Życie diecezji kieleckiej
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekolekcji Ruchu Światło-Życie oraz będą przetwarzane po zakończeniu wydarzenia dla celów prawnych, statystycznych, księgowych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: instytucje współpracujące z Ruchem Światło-Życie diecezji kieleckiej w zakresie organizacji rekolekcji (np. Kuratorium Oświaty ).
 9. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.
 10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: [email protected]