Diakonia Modlitwy

Najważniejszym zadaniem Diakonii Modlitwy jest modlitwa za Ruch Światło-Życie w diecezji kieleckiej, omadlanie różnorakich zadań i przedsięwzięć podejmowanych przez różne inne diakonie, a zwłaszcza organizowanych rekolekcji. Diakonii powierzane są także szczególne intencje ważne dla osób związanych z Ruchem Światło-Życie – nie tylko wynikające z zaangażowania w życie oazy, ale również sprawy prywatne, związane z sytuacją rodzinną, ze stanem zdrowia. Ta modlitwa podejmowana jest we wspólnocie Diakonii podczas comiesięcznej Mszy św. i spotkań formacyjnych, ale również w codziennej modlitwie członków diakonii. W tych intencjach ofiarowywane są wyrzeczenia i trudy.

W szczególny sposób modlitwą otaczamy księży moderatorów. Do wspólnej modlitwy w ich intencji włączyły się również osoby spoza diakonii tworząc różę i tulipan różańcowy. Pomysł stworzenia tulipana opiera się na wcześniejszym doświadczeniu kiedy to nie udało się zebrać wystarczającej liczby osób do drugiej róży. Kierując się przekonaniem, że ważniejsza niż forma jest wspólna modlitwa, oprócz róży powstał tulipan różańcowy.

Diakonia modlitwy posługuje prowadząc modlitwę podczas Dni Wspólnoty. W miarę możliwości członkowie Diakonii biorą udział w Jesiennych Oazach Modlitwy (JOMach) i Wiosennych Oazach Modlitwy (WOMach), włączając się w organizację tych rekolekcji. W zależności od potrzeb Diakonia posługuje prowadząc modlitwę podczas rekolekcji organizowanych przez inne diakonie, posługuje również modlitwą wstawienniczą.

Diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy zarówno członków diakonii jak i innych osób formujących się w Ruchu w diecezji. W tym celu realizowany był cykl konferencji tematycznych poświęconych przygotowani i przebiegu spotkania modlitewnego. Diakonia prowadziła spotkania w ramach Szkoły modlitwy na rekolekcjach pierwszego stopnia Oazy Nowego Życia. Realizowane tematy dotyczyły przede wszystkim modlitwy osobistej, przygotowaniu i przebiegu modlitwy wewnętrznej, roli postawy ciała podczas modlitwy, rozwojowi modlitwy głębi.

W chwili obecnej Diakonia liczy osiem osób. Spotykamy się w Referacie Ruchu Światło- Życie. Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu we czwartki. Najważniejszym punktem spotkania jest wspólna Eucharystia i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy w Kurii Diecezjalnej. Msza św. odprawiana jest w intencjach powierzanych diakonii. Po adoracji jest czas na dzielenie i rozważanie czytanych pism papieskich lub innych tekstów poświęconych modlitwie, np. Filokalia – teksty o modlitwie serca.


Moderator:

ks. Jarosław Góralski
tel. kom. 508 732 194
e-mail: [email protected]

Odpowiedzialna:

Agnieszka Łotysz
tel. kom. 504 774 390
e-mail: [email protected]