Krąg Diecezjalny

Para Diecezjalna

Paulina i Grzegorz Toporek 
P. tel. kom. +48 693 059 857
G. tel. kom. +48 661 610 379
e-mail: [email protected]
Moderator Diecezjalny: ks. Mariusz Koza
e-mail: [email protected]

Para Rejonowa – Rejon I

Elżbieta i Grzegorz Wawrzeńczyk
E. tel. kom. 692 766 334
G. tel. kom. 662 631 237
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Wojciech Zięć

Para Rejonowa – Rejon II

Wioletta i Grzegorz Molęda
W. tel. kom. 504 266 843
G.  tel. kom. — — —
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Marceli Frączek

Para Rejonowa – Rejon III

Beata i Adam Matusiak
B. tel. kom. 664 745 375
A. tel. kom. 694 908 221
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Paweł Latos

Para Rejonowa – Rejon IV

Monika i Piotr Stochmal
M. tel. kom. 604 080 251
P.  tel. kom. 728 959 099
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Adam Wilczyński

Para Rejonowa – Rejon V

Katarzyna i Tomasz Kopyść
K. tel. kom. 607 606 166
T. tel. kom. 661 360 001
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Paweł Samiczak

Para Rejonowa – Rejon VI

Katarzyna i Kamil Łapa
K. tel. kom. 609 375 084
K. tel. kom. 664 865 856
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Adrian Buczkowski

Konto do przekazywania składek ewangelizacyjnych

Kuria Diecezjalna w Kielcach – Domowy Kościół
65 1240 4416 1111 0010 8573 6831

Wpłat dokonują pary rejonowe, w tytule wpłaty pisząc od którego rejonu jest przelew.
Składki kręgów animatorzy przekazują zawsze parom rejonowym w sposób ustalony na
kręgach rejonowych.

Indywidualnie możemy wpłacać pieniądze na cele funduszu rekolekcyjnego lub inne doraźne
potrzeby wspólnoty – koniecznie zaznaczając to w tytule wpłaty.

Odpowiedzialność za finanse DK

Stanisław Saletra

Kolportaż Listów Domowego Kościoła

Agata Gawior +48 668 040 670