Krąg Diecezjalny

Para Diecezjalna

Paulina i Grzegorz Toporek 
P. tel. kom. +48 693 059 857
G. tel. kom. +48 661 610 379
e-mail: [email protected]
Moderator Diecezjalny: ks. Mariusz Koza
e-mail: [email protected]

Para Rejonowa – Rejon I

Kasia i Jacek Ostrowscy
K. tel. kom. 601 287 981
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Kamil Samiczak

Para Rejonowa – Rejon II

Monika i Karol Dorosz
M. tel. kom. 662 053 637
K.  tel. kom. 696 426 583
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Szymon Górski

Para Rejonowa – Rejon III

Beata i Adam Matusiak
B. tel. kom. 664 745 375
A. tel. kom. 694 908 221
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Paweł Latos

Para Rejonowa – Rejon IV

Monika i Piotr Stochmal
M. tel. kom. 604 080 251
P.  tel. kom. 728 959 099
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Adam Wilczyński

Para Rejonowa – Rejon V

Elżbieta i Wojciech Jabłońscy
E.  tel. kom. 665 340 487
W. tel. kom. 791 736 306
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Andrzej Kaszycki

Para Rejonowa – Rejon VI

Joanna i Patryk Brambert
P. tel. kom. 660 489 488
e-mail: [email protected]
Opiekun: ks. Adrian Buczkowski

Konto do przekazywania składek ewangelizacyjnych

Kuria Diecezjalna w Kielcach – Domowy Kościół
65 1240 4416 1111 0010 8573 6831

Wpłat dokonują pary rejonowe, w tytule wpłaty pisząc od którego rejonu jest przelew.
Składki kręgów animatorzy przekazują zawsze parom rejonowym w sposób ustalony na
kręgach rejonowych.

Indywidualnie możemy wpłacać pieniądze na cele funduszu rekolekcyjnego lub inne doraźne
potrzeby wspólnoty – koniecznie zaznaczając to w tytule wpłaty.

Odpowiedzialność za finanse DK

Stanisław Saletra

Kolportaż Listów Domowego Kościoła

Agata Gawior +48 668 040 670