Diakonia Komunikowania Społecznego

W naszej diecezji została zawiązana reaktywowana wiosną 2021. Celem jest ukazywanie wydarzeń z życia RŚŻ. Skupiamy się na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych tj. Instagram, Facebook, Youtube, etc.

Zapraszamy do wspólnego działania, aby lepiej i szerzej opisywać, fotografować, filmować to wszystko, czym żyje Ruch ŚŻ naszej diecezji. Zapewniamy pomoc w redagowaniu tekstów i opracowywaniu materiału zdjęciowego czy filmowego.

Zadania DKS

  1. rozwijanie komunikacji między wspólnotami, diakoniami, różnymi środowiskami Ruchu poprzez ich pokazywanie i tworzenie ogólnodostępnych płaszczyzn wymiany informacji i świadectw (różnego rodzaju dzieła komunikowania społecznego: strony, biuletyny, newslettery);
  2. troska o medialny wizerunek Ruchu;
  3. prowadzenie formacji medialnej we wspólnotach;
  4. troska o zaplecze techniczne;
  5. współpraca z mediami diecezjalnymi/ogólnopolskimi;
  6. tworzenie/współtworzenie dzieł ogólnopolskich.

Rozwój diakonii w dużym stopniu zależy od tego, jaka jest w diecezji świadomość i chęć komunikacji, świadomość specyfiki mediów, jedność między różnymi środowiskami i jak pracuje diakonia jedności.

Etapy rozwoju DKS

  1. Wyznaczenie przynajmniej jednej osoby w diecezji, która świadomie – za wskazaniem moderatora diecezjalnego – weźmie na siebie odpowiedzialność za przekaz informacji, świadectw, relacji – czyli za tzw. „krążenie życia” oraz budzenie świadomości w członkach Ruchu w diecezji, że to krążenie jest jak krwioobieg niezbędne do podtrzymywania życia, nie mówiąc już o dalszym rozwoju.
  2. Budowanie redakcji, zespołu, który będzie coraz sprawniej te zadania wypełniał na poziomie diecezji, a nie tylko w poszczególnych obszarach życia Ruchu w diecezji, stając się jednocześnie wspólnotą gromadzącą się wokół dzieł komunikowania społecznego.
  3. Wypracowanie poczucia odpowiedzialności za innych, czyli wyjście poza pracę we własnej diecezji. Nie wystarczy stwierdzić, że gdzieś jest dobrze, skoro w innych miejscach ludzie walczą z samotnością w posłudze, niezrozumieniem, wyważają otwarte drzwi i czasem najzwyczajniej w świecie nie mają z kim o tym porozmawiać. Pierwszym krokiem jest poznawanie się przez członków diakonii w czasie spotkań w ramach Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.

Moderator:

ks. Karol Rasała
tel. kom. 794 799 385
e-mail: [email protected]

Odpowiedzialna:

Katarzyna Ruczyńska
tel. kom. 664 936 989
e-mail: [email protected]