Diakonia Formacji Diakonii

„Patrząc na rozwój Ruchu światło-Życie, owoce, na tę rzeczywistość w życiu Kościoła w Polsce – nie mogę w tym nie widzieć daru – charyzmatu. To nie zostało przeze mnie wymyślone, stworzone, ale zostało mi dane i zadane. Wiele w tym było przymieszki własnych, niedojrzałych pomysłów, przeszkadzałem często jak mogłem temu dziełu. Ale właśnie fakt, iż mimo to trwało ono i rozwijało się według pewnej stałej, wewnętrznej logiki, świadczy o tym, że jest to dar. Za ten wielki dar mego życia, za to, że mogłem stać się narzędziem w tym dziele – niech będzie chwała Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. I jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu.”

ks. F. Blachnicki, Testament

Zadaniem diakonii jest pomoc w formowaniu animatorów małych grup oraz kręgów Domowego Kościoła (rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie) strzeżenie i odkrywanie charyzmatu Ruchu Światło-Życie realizując słowa Ojca Franciszka.

Działalność Diakonii Formacji Diakonii:

 • Szkoła Animatora Ruchu – drogowskazy Nowego Człowieka
 • KODA – Kurs Oazowy Dla Animatorów
 • Przygotowywanie materiałów dla Animatorów
 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów
 • Pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu Dni Wspólnoty oraz Dni Wspólnoty Animatorów
 • Przekazywanie charyzmatu Światło-Życie w twórczy sposób, uczenie kreatywności

Formacja Diakonii:

 • Comiesięczne spotkania
 • Materiały formacyjne (ostatnie dwa lata była nimi książka „Pedagogia Nowego Człowieka wobec społeczno-kulturowych wyzwań ponowoczesności)
 • Spotkanie to: modlitwa, dzielenie się Słowem Bożym, dzieleniem z przeczytanych materiałów, planowanie działań na najbliższy okres

Zaproszenie:

 • Diakonia działa głównie na rzecz młodzieży, chcemy by w Domowym Kościele były osoby, które będą przekazywały charyzmat w kręgach (zmienność posługi animatorskiej), jak i były pomocą i wsparciem przy Szkole Animatora, KODA itp. – by formacja animatorów była wielowymiarowa, a we wspólnocie mamy wielu specjalistów w różnych dziedzinach
 • Formacja prowadzi przez trzy etapy: ewangelizacja – katechumenat – diakonia

Moderator:

ks. Sławomir Sarek
tel. 602 758 365
e-mail: [email protected]

Odpowiedzialne:

Anna Mazur
Iwona Mróz