Diakonia Wyzwolenia

Jest ona pierwszym zadaniem, które musi być podjęte, bo przecież służyć ma ona ratowaniu egzystencji, przeciwstawieniu się zagrożeniom ideologicznym istnienia wspólnoty, nie tylko kościelnej, ale w ogóle wspólnoty ludzkiej.

Trudno mówić o odnowie parafii, kiedy parafia jest alkoholizowana, kiedy większość jej małżeństw znajduje się w rozpadzie, kiedy pod względem ideologicznym wymiera, to znaczy – więcej jest w niej pogrzebów niż chrztów. W Polsce jest mnóstwo parafii, zwłaszcza wielkomiejskich, które wymierają. Wynika z tego, że Kościół w nich nie jest żywym Kościołem, nie jest źródłem życia, nawet tego naturalnego, które jest podstawowym uwarunkowaniem życia nadprzyrodzonego.

Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych – mówi Pismo Święte. jeżeli nie podejmiemy tych zadań w parafii, jeżeli proboszcz nie uświadomi sobie, jak wygląda sytuacja demograficzna w jego parafii: ile ma małżeństw w rozkładzie, ilu ma nałogowych alkoholików, ilu narkomanów, ilu ludzi z marginesu społecznego, jeżeli nie uświadomi tej sytuacji całej parafii, jeśli nie świadomi jej odpowiedzialności za życie parafii oraz za jej odnowę, to parafia będzie zamierała wskutek narastania zagrożeń: alkoholizmu, zabijania dzieci nienarodzonych, nadużyć w dziedzinie życia seksualnego, rozpowszechniania się postawy materialistycznej w życiu codziennym, egoizmu w różnych formach. Nawiązując do Biblii trzeba by powiedzieć, że najpierw musi przyjść do danej parafii Jan Chrzciciel, musi głosić nawrócenie i chrzest pokuty i w ten sposób przygotować Drogę Panu.

Jeżeli nie usunie się tych podstawowych przeszkód, to Ewangelia nie może być głoszona, a nawet jeśli będzie głoszona, to zasiew ziarna Ewangelii będzie padał na grunt skalisty czy między ciernie i nie wyda owoców. Dlatego diakonia wyzwolenia stanowi kluczowe zadanie na rzecz każdej parafii i jej odnowy. Ma ona znaleźć swój wyraz w wielkiej akcji podjętej przez cały ruch pod nazwą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Tekst referatu z Charyzmat „Światło – Życie”, Lublin, 1996

Diakonia Wyzwolenia w naszej diecezji powstała we wrześniu 1997 roku. Zainaugurowała ją Eucharystia dla członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbyła się 4 października 1997 roku w kościele pod wezwaniem św. Stanisława B.M. w Kielcach.

Diakonia Wyzwolenia włączyła się czynnie w realizację programu antyalkoholowego NOE.

Moderator:

ks. Robert Zapała
tel. 603 548 203

Odpowiedzialny:

Robert Rózga