Do pobrania

– – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – –
LIST KRĘGU DIECEZJALNEGO
na rok formacyjny 2023/2024
(Pobierz PDF)

– – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – –
CZYSTA KARTA KRĘGU
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ ANIMATORÓW KRĘGU
PROSZĘ NIE FORMATOWAĆ TABELI !
NIE ZMIENIAĆ CZCIONKI !
NIE ZMIENIAĆ WYMIARÓW KOLUMN I WIERSZY !
(Pobierz KARTĘ)
PLIK UTWORZONY W PROGRAMIE MICROSOFT EXCEL

WZÓR JAK WYPEŁNIAĆ KARTĘ
(Pobierz PDF)
LEGENDA
(Pobierz PDF)

– – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – –
DEKLARACJA ODNOWIENIA
(Pobierz PDF)

– – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – –
LITURGIA podczas ODNOWIENIA DEKLARACJI
KONTYNUOWANIA FORMACJI W DOMOWYM KOŚCIELE
(Pobierz PDF)

– – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – –
FORMUŁA podczas przyjęcia
kręgu pilotowanego.
(Pobierz PDF)

– – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – + – – –
LIST KRĘGU CENTRALNEGO
na rok formacyjny 2023/2024
(Pobierz PDF)