Konto bankowe

do przekazywania składek ewangelizacyjnych

                      Kuria Diecezjalna w Kielcach – Domowy Kościół
                                       65 1240 4416 1111 0010 8573 6831

Wpłat dokonują pary rejonowe, w tytule wpłaty pisząc od którego rejonu jest przelew.

Składki kręgów animatorzy przekazują zawsze parom rejonowym
w sposób ustalony na kręgach rejonowych.

Indywidualnie możemy wpłacać pieniądze na cele funduszu rekolekcyjnego
lub inne doraźne potrzeby wspólnoty – koniecznie zaznaczając to w tytule wpłaty.

Posługę Skarbnika w naszej współnocie
pełni obecnie Stanisław Saletra.