Diakonia Liturgiczno-Muzyczna

Diakonia Liturgii

Według soborowej wizji odnowy Kościoła musi się ona koncentrować w Liturgii Eucharystycznej, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Cała nasza formacja służby liturgicznej, cały nasz apostolat liturgiczny zmierza do tego, żeby odnowić Liturgię według Soboru Watykańskiego II. I tutaj także są wypracowane różne metody, pomoce i środki.

Tekst zaczerpnięty z Charyzmat „Światło – Życie”, Lublin, 1996

Diakonia Muzyczna

Diakonia muzyczna jest nieodłączną częścią Diakonii Liturgicznej, tym bardzie, że Ruch Światło-Życie jest Ruchem liturgicznym. Celem Diakonii Muzycznej jest szczególnie ubogacenie Eucharystii w pieśni liturgiczne.

Diakonia Muzyczna zajmuje się przygotowaniem śpiewników:

  • na rekolekcje wakacyjne oraz inne krótkie formy rekolekcyjne
  • na Dni Wspólnoty i Oazy Modlitwy

oraz poprowadzenie danych spotkań od strony muzyczno-liturgicznej, a także w niektórych częściach muzyczno-zabawowych.
Ostatnimi laty do Diakonii należy część Ruchu z gałęzi rodzinnej oraz młodzieżowej.

Podczas comiesięcznych spotkań główną formacją jest zaczerpnięcie wiedzy na temat pieśni w czasie Mszy świętych, a także nauka poprawnych wersji danych piosenek i pieśni oraz psalmów responsoryjnych i z liturgii godzin.

Moderator:

ks. Artur Płaziński
tel. kom. 692 919 742
e-mail: [email protected]