Boże Narodzenie 2023 – Życzenia

„Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość
i chwała wobec wszystkich narodów”. Iz 61, 10-11

Drodzy, życzymy Wam,
aby Wasze serca prawdziwie rozradowały się w tym czasie
Bożą obecnością i darem zbawienia!
Wokół nas jest wiele zamętu, a w nas lęku o przyszłość,
ale pamiętajmy, że PAN przychodzi! To On jest Światłością,
to On przynosi pokój, to w Nim mamy życie, i to nie byle jakie, ale w obfitości!
A więc: „Bracia: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie.
W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie.
Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie.
Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych,
aby nietknięty duch wasz,dusza i ciało
bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Wierny jest Ten, który was wzywa: on też tego dokona.” (1 Tes 5,16-24)

Paulina i Grzegorz Toporek
Ks. Mariusz Koza