Wielkopostny Dzień Wspólnoty

Podczas Wielkopostnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie chcemy skupić naszą uwagę na Krzyżu Chrystusa. Wielowymiarowy aspekt krzyża będziemy odkrywać w czasie spotkania w grupach na podstawie fragmentów Pisma Świętego i tekstów księdza Blachnickiego. Zastanowimy się również nad sensem naszych krzyży rozumianych jako trudności i cierpienie oraz ich wartością i znaczeniem, jakie nadaje życiodajna śmierć Jezusa. W piątek przed Dniem Wspólnoty chcemy razem sprawować nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

18 III 2022 r. 19.00 – Droga krzyżowa

19 III 2022 r.

  • 9.00 – Modlitwa i zawiązanie wspólnoty (Dolny kościół)
  • 9.15 – Konferencja  (Dolny kościół)
  • 9.45 – Spotkania w grupach (Dolny kościół)
  • 10.45 – Namiot spotkania (Górny kościół)
  • 11.00 – Eucharystia odpustowa (Górny kościół)
  • 12.00 – Agapa (Dolny kościół)