Relacja z Noworocznego Dnia Wspólnoty

W dniu 9 stycznia 2022 roku uczestniczyliśmy w Noworocznym Dniu Wspólnoty.
 
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy do Ducha  Świętego i przyzywania Jego obecności . Już wtedy można było odczuć jedność oraz poruszenie serc. Tym bardziej, że przybyło wielu członków Domowego Kościoła, którzy chcieli wspólnie rozpocząć ten rok.
 
Po wstępnej modlitwie podzieliliśmy się na grupy, aby wspólnie rozważyć jak ważny w naszym życiu jest Chrzest  oraz Spowiedź Święta. Podczas dzielenia padło wiele cennych uwag, które warto wcielić w życie. Świadectwa, które wybrzmiewały pozwoliły wyciągnąć wnioski, o tym jak ważne jest, by znać i świętować rocznicę swojego Chrztu Świętego. Uzmysłowiło to nam, jak wielki jest to dar, by być ochrzczonym. W sercu zrodziło się uczucie wdzięczności rodzicom, za to że wybrali dla nas taką drogę i przynieśli do Kościoła, aby powierzyć nas naszemu Ojcu Niebieskiemu.
Równie ważna w życiu każdego chrześcijanina jest Spowiedź Święta. Najbardziej poruszyła nas myśl Świętego Augustyna o tym, że Spowiedź nazywa pracowitym chrztem. Słowa niejako oczywiste niemniej wprowadziły w zadumę nad darem otrzymanym od Pana Boga. Po raz kolejny mogliśmy zdać sobie sprawę z powagi sakramentu oraz tego jak ważne jest częste przystępowanie do Spowiedzi Świętej.
Zgodnie stwierdziliśmy, że rola kapłana  w życiu każdego z nas jest bardzo ważna. Jest to szczególny dar, aby posiadać stałego spowiednika, który w miarę upływającego czasu będzie mógł wpierać małżonków („kierować” nimi), dostrzegać ich trudności, a także pomagać w rozwoju duchowym.
 
Następnie zaczęliśmy się przygotować do Eucharystii, która odbyła się pod przewodnictwem Biskupa Jana Piotrowskiego. Kościół wypełnił się po brzegi. Śpiew scholii uświetniał wzniosłą uroczystość.
Biskup skierował do zebranych przepiękne słowa. Podkreślił, że niedziela Chrztu Pańskiego jest dla naszej wspólnoty czasem modlitwy, która pozwala patrzeć w przyszłość. Prosił, aby Ruch Światło – Życie był nadal wierny posłudze na rzecz odnowy Kościoła. Podkreślił wyjątkowość Ruchu jako wspólnoty żywej, radosnej i pełnej miłości oraz jak ważne jest to, by przykładem życia i bliskości Pana Boga pokazywać innym, że życie przy Nim jest po prostu piękne.
Na koniec Mszy Świętej do wspólnoty Domowego Kościoła zostały przyjęte dwa nowe kręgi. Wydarzenie to wzbudziło radość w sercach oraz poczucie jedności i miłości do bliźniego.
 
Zdecydowanie było to wydarzenie, na którym warto było być i poczuć tę siłę wspólnoty i bliskości Pana Boga. Chwała Panu!

Iza i Kamil Sobeccy