Relacja z Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

J.R.R Tolkien, w jednej ze swoich powieści napisał, że wspomnienia to coś, co w szczególny sposób potrafią zachowywać w swojej pamięci elfy – są one (wspomnienia) bowiem dla nich „bardziej prawdziwe” niż dla nas, nasze ludzkie wspomnienia. My, jako ludzie, a w tym wypadku oazowicze, chcemy szczególnie rozpamiętywać i celebrować te dobre wspomnienia, które nas jednoczą i są okazją do spotkań i cieszenia się sobą. Ostatnim takim oazowym wspomnieniem minionego roku liturgicznego był Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, który miał miejsce w przedostatni weekend listopada w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilku diakonii specjalistycznych z naszej diecezji. Tematem tegorocznego DWDD była synodalność Kościoła. W każdym momencie odkrywaliśmy czym ona jest i jak ma wyglądać Kościół, który nią żyje.

Synodalność – sformułowanie to pochodzi od słowa „synod”, które z kolei pochodzi z greki i oznacza „wspólna droga”. Jak się okazało kluczem do odnalezienia tej wspólnej drogi w Kościele jest nic innego jak słuchanie. Zwrócił na to uwagę już na samym początku ks. Michał Liput (moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie diecezji rzeszowskiej) podczas piątkowej Eucharystii. Ksiądz Michał podkreślił również znaczenie Prawdy o Jezusie i Kościele w świetle tegorocznego tematu: Prawda, Krzyż, Wyzwolenie.

Przez cały czas trwania DWDD mieliśmy do czynienia nie tylko z dokumentami Kościoła, konferencjami i wypowiedziami zarówno świeckich jak i duchownych jego członków , ale również z żywym Słowem Chrystusa w namiocie spotkania i poszczególnych częściach liturgii godzin. Jak już mowa o Słowie, warto zaznaczyć, że Dzień Wspólnoty to spotkanie z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. W małych grupach mieliśmy okazję wymienić doświadczenia różnych diakonii z poszczególnych diecezji, należących do filii krakowskiej RŚŻ. To zawsze ubogacające móc poznać inną perspektywę, zainspirować się i zaczerpnąć ducha wiary i pomysłów od ludzi z naprawdę różnych środowisk i różnych części Polski.

Po spotkaniu z naszymi braćmi i siostrami w grupkach dzielenia przyszedł czas na centralny punkt dnia – spotkanie z Bogiem Ojcem – tym, który nas wszystkich powołuje i uzdalnia – w Eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz (biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej). Ksiądz biskup rozpoczął homilię od pytań: „Czy kochamy Kościół” i „Jaki Kościół kochamy”. Podkreślił, że Kościół to nie muzeum, ale żywa wspólnota Chrystusa. Synodalność to sposób bycia Kościoła, to sposób słuchania co Duch Święty mówi dzisiaj do jego wspólnoty. Zostaliśmy umocnieni w trwaniu w nim i w Ruchu Światło-Życie mimo różnych trudności – „(…) przecież zaczyn jest mniejszością, a sprawia, że chleb rośnie. Dlatego trzeba nam wołać o Ducha Świętego i Jego słuchać, by widzieć Boga i Kościół jakimi są naprawdę(…)” – powiedział ksiądz biskup.

Wizytę w Starym Sączu rozpoczęliśmy od modlitwy, i w taki też sposób ją zakończyliśmy, modląc się I Nieszporami Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, którym przewodniczył Moderator Generalny ksiądz Marek Sędek. Wskazał nam Chrystusa, który jest Królem i Sługą. „(…) My jesteśmy posłani do świata, by On mógł królować, a Jego królestwo dokonuje się przez Krzyż. Ogłoszenie Chrystusa Królem naszego życia jest wejściem na drogę krzyża(…)” – powiedział moderator.
Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych był piękną okazją, by na nowo odpowiedzieć na fundamentalne pytania: „Kim jest Jezus?” czy „Jaki Kościół kochamy?”. Odpowiedzi na nie szukajmy wracając do Źródła, do Boga, Jego Słowa i sakramentów. Ale czas ten nie mógłby się odbyć, gdyby nie bracia i siostry, których daje nam Ruch Światło-Życie – to piękne uczucie wiedzieć, że nie tylko ja żyje Bogiem, Ewangelią, sakramentami i wiarą w to, że ziemskie życie to tylko część drogi – wspólnej drogi na końcu której zjednoczymy się u stóp Tego, który jest Początkiem i Końcem.

Aż łezka kręci się w oku, że możemy dzielić się w naszej wspólnocie tak pięknymi wspomnieniami. Ale żeby się dzielić, najpierw trzeba coś przeżyć. DWDD było ostatnim oazowym wydarzeniem minionego roku liturgicznego naszej diecezji, a już jutro pierwsze wydarzenie nowego roku liturgicznego: Adwentowy Dzień Wspólnoty, na który jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszamy! Gromadźmy się i szukajmy tej wspólnej drogi – z drugim człowiekiem do Chrystusa.

A poniżej kilka wspomnień zatrzymanych na zdjęciach. Nie oddadzą one atmosfery i radości jaka towarzyszyła nam w Starym Sączu, ale może zachęcą Ciebie, byś już na wiosnę sam wziął udział w tego typu spotkaniu.

Wszystkim błogosławionej i spokojnej nocy, a już jutro widzimy się w Kościele pw. św Jadwigi Królowej w Kielcach! Do zobaczenia!