Pragnijmy, szukajmy, adorujmy…

„Jak niespokojni poszukiwacze, bądźmy stale otwarci na Boże niespodzianki. Pragnijmy, szukajmy, adorujmy” – te słowa Papież wypowiedział w homilii podczas Mszy w Uroczystość Objawienia Pańskiego.
I my, razem z Mędrcami, podążajmy ku Jezusowi, który Jest światłością i gwiazdą polarną na firmamencie życia. To On jest w stanie kierować nasze kroki ku prawdziwej radości. Pamiętajmy o tym szczególnie dzisiaj, ale i każdego dnia.