Podsumowanie pracy rocznej DK 2021

Wielką radością dla odpowiedzialnych Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie była możliwość osobistego spotkania się w dniach 10-11 września 2021 r. w Częstochowie na podsumowaniu pracy rocznej. W piątek wieczorem rozpoczęło się spotkanie, na które z całej Polski przybyły pary diecezjalne, pary filialne, pary pełniące specjalistyczne posługi, księża moderatorzy diecezjalni Domowego Kościoła oraz para krajowa Katarzyna i Paweł Maciejewscy i moderator krajowy ks. Krzysztof Łapiński. Z Krościenka przyjechały Elżbieta Kozyra i Maria Różycka z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, odpowiedzialne za sekretariat DK oraz posługujące na rekolekcjach w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK. Przez cały czas byli z nami obecni moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek oraz ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk – delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. W trakcie naszego spotkania obecny był także czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki dzięki licznym jego słowom i cytatom przywoływanym w różnych okolicznościach, co wywoływało w nas wdzięczność za jego życie i za możliwość świętowania w tym roku setnej rocznicy jego urodzin.

„Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!” (1 Tm 1,2)
Nasze spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią, której przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk – delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Ks. Biskup witając wszystkich podkreślił radość z osobistego spotkania i pozdrowił nas swoim zawołaniem biskupim „Łaska, miłosierdzie, pokój!”. Właśnie tego dnia podczas czytania mszalnego odczytywany był fragment z Listu św. Pawła do Tymoteusza, z którego to zawołanie pochodzi, co dodatkowo podkreśliło dar jedności w Kościele.

„Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?” (Łk 6,39)
Dlaczego takimi słowami z Ewangelii rozpoczynamy nasze spotkanie, stawiał sobie i nam pytanie ks. Marek Sędek podczas piątkowej wieczornej homilii. Wiele nasuwało się refleksji, ale jedną szczególnie warto podkreślić. Naszym zadaniem jest nieustannie się formować i wzrastać w wierze, takie jest zadanie dla każdego oazowicza, ale szczególnie dla wszystkich odpowiedzialnych w Ruchu. Potrzeba, abyśmy prowadząc do Chrystusa sami szczególnie dbali o osobistą relację z Jezusem poprzez codzienne spotkanie z Nim na modlitwie podczas naszego Namiotu Spotkania.

„Naucz nas, Duchu… w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność” (Hymn z Jutrzni III tygodnia)
Sobota rozpoczęła się dla nas modlitwą na Namiocie spotkania przed Najświętszym Sakramentem wystawionym na ołtarzu w pięknej seminaryjnej kaplicy. Kilkadziesiąt minut modlitwy w ciszy w kaplicy wypełnionej małżonkami, osobami konsekrowanymi i księżmi było początkiem intensywnie zaplanowanego dnia. W trakcie jutrzni odśpiewaliśmy przewidziany na ten dzień w liturgii hymn do Ducha Świętego, do którego także odwołał się w swoim słowie ks. Krzysztof Łapiński. Nawiązując do pojęcia ekonomicznego podkreślił, że wielkim darem w Ruchu jest komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się swoimi talentami, umiejętnościami, darami. To Duch Święty uczy nas wypełniania woli Bożej, służenia w pokornym oddaniu, bez szemrań i powątpiewań, o których była mowa w czytaniu z jutrzni (Flp 2,14). Duch Święty także uczy nas dostrzegania w każdym człowieku Bożej obecności.

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY!
Częstochowskie spotkanie zapisze się w sposób szczególny w kronice Domowego Kościoła, gdyż swoją posługę zakończyli po 6 latach i 8 miesiącach Katarzyna i Paweł Maciejewscy oraz po 2 latach i 8 miesiącach ks. Krzysztof Łapiński. Podczas spotkania ogólnego ustępująca Para Krajowa i Moderator Krajowy przestawili nam podsumowanie swojej posługi oraz wszystkim przekazali serdeczne podziękowania.
Nową parą krajową Domowego Kościoła wybrani zostali Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wybory odbyły się według nowych Zasad DK, których zatwierdzenie zawdzięczamy właśnie wysiłkom Kasi i Pawła koordynujących przez ostatnich kilka lat wszystkie prace związane z wdrożeniem nowego dokumentu.
Posługi przekazały również dwie pary filialne oraz czternaście par diecezjalnych. Było więc wiele podziękowań dla ustępujących z posług oraz wiele życzeń dla małżeństw podejmujących nową służbę. Radość, uśmiechy, a także łzy szczęścia przeplatały się ze śpiewem i życzeniami.
W czasie spotkania ogólnego był także czas na przedstawienie przez ks. Marka Sędka planów i projektów realizowanych w ramach Ruchu, z których wiele jest kolejnymi „cudami” Ojca Blachnickiego.
Na spotkaniach poszczególnych kręgów filialnych podsumowywaliśmy miniony rok w diecezjach oraz podzieliliśmy się planami naszych wspólnot na kolejny rok formacyjny.

„Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo” (Łk 6,44)
Podczas sobotniej Eucharystii kończącej nasze spotkanie ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk podkreślił, jak ważna jest w naszej posłudze wzajemna miłość. Nawiązał do wypowiadanego tak często w tym dniu słowa „dziękuję”, które wyraża wdzięczność, ale także miłość do ludzi, która powinna nam stale towarzyszyć. Ksiądz Biskup podkreślił także jak ważna jest w naszej służbie cnota wielkoduszności ściśle związana z ufnością Bogu. Na Mszy św. obyło się przekazanie posług na ręce Biskupa Delegata a podejmujący nowe posługi otrzymali szczególne błogosławieństwo.

Dom zbudowany na skale (Łk 6,46-48)
Wyjeżdżaliśmy ze spotkania umocnieni wspólną modlitwą, Eucharystią i postawą wzajemnej służby. Ewangeliczny obraz człowieka, który swój dom zbudował na skale, przywołany w czasie sobotniej liturgii słowa, posłał nas do domów z pragnieniem codziennego słuchania i wypełniania słów Jezusa. Nasze spotkanie zakończyło się w sobotę, gdyż kolejnego dnia w Warszawie odbywała się beatyfikacja siostry Marii Róży Czackiej oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tych, którzy całe swoje życie poświęcili Bogu w drugim człowieku i pomimo licznych przeciwności życiowych trwali w ufności w Bożą Opatrzność.

Duchu Święty…
uświęć owoce naszego wysiłku,
obdarz pokojem i łaską wytrwania,
prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom!

Anna i Leszek Krzysztoforscy
Archidiecezja Gdańska