List kręgu diecezjalnego na rok formacyjny 2023/2024

Droga Wspólnoto
Domowego Kościoła diecezji kieleckiej!

 

Na początku nowego roku formacyjnego, w którym wciąż żyjemy jubileuszem 50-lecia istnienia Domowego Kościoła, pragniemy zachęcić Was do refleksji nad przeżywaniem naszej osobistej i małżeńskiej formacji w Ruchu Światło-Życie. Proponujemy, by była to refleksja osobista, a więc nie dotycząca innych, ale siebie samych i naszego małżeństwa, naszego trwania we wspólnocie i naszego przyjęcia założeń formacji. Nie ma to być rozliczanie z błędów, stawianie plusów i minusów, ale uczciwe spojrzenie na to, w jakim miejscu byliśmy, gdy dołączaliśmy do kręgu, a w jakim miejscu jesteśmy teraz …Pełna treść listu. (Pobierz PDF)
lub
https://oazakielce.pl/domowy-kosciol/do-pobrania/

 

Deklaracja odnowienia decyzji małżonków
o formowaniu się według zasad wspólnoty
Domowego Kościoła
. (Pobierz PDF)
lub
https://oazakielce.pl/domowy-kosciol/do-pobrania/