Konspekt miesięcznego spotkania kręgu – PAŹDZIERNIK 2023

KONSPEKT MIESIĘCZNEGO SPOTKANIA KRĘGU – PAŹDZIERNIK 2023

Temat: Domowy Kościół jest żywy
poprzez osobową relację z Chrystusem